Hulladékgyűjtő OKJ szakképesítés

A HOE Oktatási Központja 2006 októberében indítja el utoljára a hulladékgyűjtő szakképesítés megszerzését biztosító hulladékgyűjtő tanfolyamot (OKJ 31 7862 02) a korábbi feltételek mellett.

Az átdolgozott Országos Képzési Jegyzék (OKJ) alapján ugyanis 2007-től a jelenleginél jóval bonyolultabb képzési rendszer lép életbe. Míg jelenleg az általunk szervezett tanfolyam elvégzése révén a hulladékgyűjtő mellett a telephelykezelő szakképesítés is automatikusan megszerezhető 8 általános iskolai osztályos végzettséggel, addig az új rendszerben egy tanfolyam elvégzése csak a hulladékfelvásárló képesítést adja majd meg, a telephelykezelő képesítés megszerzéséhez 4 egymásra épülő tanfolyam elvégzése, illetve 10 osztályos végzettség lesz majd szükséges.

Az új rendszerű képzés az átdolgozott szakmai vizsgaszabályzat kihirdetését követően lép életbe, aminek várható időpontja 2006. decembere. Erre épülően az egyesület új tankönyv kidolgozását tervezi. A megújuló képzés részeként meg kívánjuk szervezni az elektromos berendezésből származó hulladékokkal kapcsolatos visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek folytatásához szükséges szakképzettséget nyújtó tanfolyamot is.

Amennyiben szeretnék munkatársaikat beiskolázni a hulladékgyűjtő tanfolyamra, szándékukat október közepéig jelezni szíveskedjenek!

A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete, Budapest, XIV. Ajtósi Dürer sor 5. III/1. (továbbiakban HOE), iskolarendszeren kívül történő oktatás keretében hulladékgyűjtő szakképesítés megszervezésére irányuló képzést indít az érvényes törvényi és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A képzéssel megszerezhető szakképesítés: Hulladékgyűjtő.

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
FEOR szám: 5359 egyéb lakás-, kommunális szolgáltatás/hulladékgyűjtő.

2. a szakképesítéssel betölthető további és rokon munkakörök, foglalkozások:
FEOR száma: 5115 felvásárló, átvevőhely kezelő.


A szakképesítés OKJ azonosító száma: 31 7862 02.

Tantárgyak:

1.

Hulladékgazdálkodási alapismeretek

2 óra

2.

Jogi ismeretek

5 óra

3.

Üzleti terv

4 óra

4.

Anyag és áruismeret

17 óra

5.

Metakommunikáció

4 óra

6.

Gazdasági, kereskedelmi ismeretek

4 óra

7.

Környezetvédelem

4 óra

8.

Veszélyes hulladék ismeretek

2 óra

9.

Munkavédelem

2 óra

10.

Tűzvédelem

1 óra

11.

Adó, Ügyvitel, társadalombiztosítás

6 óra

12.

Konzultáció

4 óra

 

Összesen:

55 óra

 

Tájékoztatás

1 óra

 

Egyéni feladatok megoldása

10 óra

Mindösszesen: 66 óra + 4 óra üzemlátogatás

A képzés és a vizsga megszervezésének formája:

Az előadásokat hetente egy alkalommal, szerdai napokon tartjuk. A részletes órarendet az első foglalkozáson adjuk át.

A tananyag mélyebb elsajátítása érdekében tantárgyanként (órarendben leírtak szerint) egyéni tanulás, felkészülés keretében írásos feladatokat kell megoldani. A feladatmegoldások értékelésre kerülnek.

A vizsgát a megfelelő jogosítvánnyal rendelkező intézmény bonyolítja.
A vizsga helyszíne HOE központ. A szakmai szóbeli vizsga a következő témakörök ismeretanyagára épít:
- kereskedelmi és eladói ismeretek,
- vállalkozói ismeretek,
- jogi ismeretek,
- áruismeret,
- munka-, tűz- és balesetvédelmi ismeretek.

A szakképzésben való részvétel feltétele:
alapfokú iskolai végzettség
A vizsgára bocsátás feltétele:
- alapfokú iskolai végzettség megléte,
- a HOE igazolása arról, hogy az oktatási programban meghatározott körülményeknek maradéktalanul eleget tett.

A tanfolyam előadásainak látogatása kötelező.
Megjegyzés:
A HOE rendelkezik Magyarországon - kizárólagos joggal - Hulladékhasznosítási tankönyvvel, amely a szakmai igényeket maradéktalanul kielégíti.

Jelentkezés:
HOE

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5.
Tel.: 422-1428, 422-1429, 343-0556

További felvilágosítás:
Dr.
Tibay György
Tel.: 226-3730
Mobil: 06-30-949-6822

A HOE 2007-ben meg kívánja szervezni a 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete által előírt, az elektromos berendezésből származó hulladékokkal kapcsolatos visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek folytatásához szükséges szakképzettséget nyújtó tanfolyamot. Ez a szakképesítés az új OKJ szerint a hulladékgyűjtő szakképesítésen belüli rész-szakképesítést jelent majd. A képzési feltételek kialakítása a vizsgaszabályzatot tartalmazó említett rendelet megjelenését követően történhet meg. Az oktatás a tervek szerint a HOE által kidolgozott tankönyv alapján folyik majd.


Katonai robbanószerkezet felismerő tanfolyam


A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete, Budapest, XIV. Ajtósi Dürer sor 5. III. 1.
(továbbiakban HOE), három napos Katonai robbanószerkezet felismerő tanfolyamot szervez.

A tanfolyam megszervezésére és lebonyolítására a 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet 8.§ d. pontja alapján kerül sor.

Főbb témakörök:

A hallgató a vizsga sikeres letételéről igazolást kap. Ennek alapján tűzszerész feladatok ellátását segítő körben foglalkoztatható. Ezúton kérjük, hogy szíveskedjenek felülvizsgálni a munkatársaik ilyen jellegű képesítését igazoló oklevelek érvényességét, hiszen az érvényesség (3 év) lejárta esetén a tanfolyamot újra el kell végezni.

A tanfolyam indítására megfelelő létszámú jelentkező esetén 2006 őszén kerül sor.

Jelentkezés:
HOE

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5.
Tel.: 422-1428, 422-1429, 343-0556

További felvilágosítás:
Dr. Tibay György
Tel.: 226-3730
Mobil: 06-30-949-6822